Projekt

KONCEPCE VEŘEJNÉHO PROSTORU

12/2020

Celková koncepce veřejného prostoru pro obec Močovice.
rybník - hlavní komunikace - památník